Gà phong thủy – Gà ngũ sắc cát tường như ý

Chất liệu: Đồng

Kích thước:

+ Nhỏ: 13cm x 13cm x 34cm x 1,7kg
+ Trung Bình: 19cm x 13cm x 46cm x 3kg
+ Lớn: 23cm x 17cm x 56cm x 5,6kg