au-thuy-tinh11

Âu thủy tinh AT-04 để đựng đồ tiếp khách ngày tết