Sứ Minh Long

 • Bộ trà Came Trắng

  Mô tả sản phẩm:

  Chi tiết bộ trà Came Trắng  Minh Long :

  3 loại dung tích : 0,5 ml , 0,8ml , 1,1 ml

  Bao gồm:

  – 01 bình trà

  – 06 tách

  – 06 dĩa lót tách 1

  Bao gói : Theo yêu cầu của khách hàng , hộp xi lót lụa hoặc hộp chuẩn Minh Long

  In ân: Theo yêu cầu của Khách hàng :

 • Bộ trà came chỉ vàng

  Mô tả sản phẩm:

  Chi tiết bộ trà  Came Chỉ Vàng  Minh Long :

  Bộ trà Bộ trà camelia Chỉ Vàng gốm sứ Minh Long có 02 loại dung tích : Bộ trà 0.5L, bộ trà 0.8L

  – 01 bình trà

  – 06 tách

  – 06 dĩa lót tách

  In ấn: Theo yêu cầu khách hàng

  Bao gói : Theo yêu cầu

  Vận chuyển tận nơi

 • Bộ trà Chỉ xanh dương

  Bộ trà Chỉ Xanh Dương 021 gốm sứ Minh Long 1 có 03 loại dung tích : Bộ trà 0.5L, bộ trà 0.8L và bộ trà 1.1L .Đặc biệt bộ trà 1.1L có thêm hủ đường và chế sữa.

  Mô tả sản phẩm:

  Chi tiết bộ trà Chỉ Xanh Dương  Minh Long :

  – 01 bình trà

  – 06 tách

  – 06 dĩa lót tách

  In ấn: theo yêu cầu khách hàng

  Bao gói : Theo yêu cầu khách hàng theo mẫu chuẩn Minh Long hoặc yêu cầu riếng ,