ky-niem-chuong-canh-buom-co-ngoi-sao-gan-tren-dinh-anh-1

Biểu trưng pha lê cánh buồm gắn ngôi sao trên đỉnh

ky-niem-chuong-canh-buom-co-ngoi-sao-gan-tren-dinh-anh-1