Âu thủy tinh bí ngô

Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Trắng

Hình dáng: Bí ngô

Kích thước: 17,5 x 17 x 7,5 cm